• Granhult –  Kyrka och hembygdsgård

  (Vi går vidare till en annan del av Uppvidinge, nämligen Nottebäck socken, som har en hel del sevärdheter att bjuda på. I främsta rummet kommer givetvis kyrkan i Granhult, en klenod med få motsvarigheter. Illustrationerna visar kyrkan och hembygdsgården. Den svartvita bilden kräver en kommentar. Jag tog den i slutet av 1970-talet från en helikopter […]

 • Sävsjöström

  (Vi stannar kvar i Lenhovda socken för att hel kort betrakta spåren efter en betydande industriepok. Värt att nämna är att brukets arkiv bevarats till våra dagar på ett förtjänstfullt sätt. Lenhovda hembygdsförening såg för många år sedan till att det hamnade i en lokal i skolan. Sedan flyttades det till Kronobergsarkivet och finns idag […]

 • Sävsjö

  (Vi fortsätter i Lenhovda socken. Sävsjö ligger mellan Lenhovda och Älghult och utgör med sitt gravfält den yttre gränsen för den förhistoriska kolonisationen i Värend. En bedårande plats att besöka, särskilt i den tidiga vårens tid då de forntida terrassåkrarna är väl synliga. Illustration: en av de imponerande stenmurarna). Under 1960- och 70-talen började arkeologer […]

 • Lenhovda

  (Det här inslaget utgör en fortsättning av framställningen i boken Natur och kultur i Uppvidinge och kommer att följas av ytterligare ett antal kulturhistoriska detaljbeskrivningar. Lenhovda är centralort i socknen med samma namn. Illustrationer: Gravfältet, tingshuset och kyrkan.) Den här delen av Uppvidinge visar på tidig bebyggelse. I och omkring Lenhovda finns ett antal fornlämningar […]

 • Uppvidinge – en god del av Småland

  (Den här uppsatsen skrev jag 2013 på uppdrag av Uppvidinge kommun. Den ingår i boken Natur och kultur i Uppvidinge som gavs ut av kommunen 2016. Framställningen skiljer sig från den i boken såtillvida att utdrag ur Linnés texter lagts till samtidigt som ett fåtal illustrationer avlägsnats. Jag får också hänvisa till ett inlägg i […]

 • Rosdala Glasbruk, grund till en förstudie rörande framtida användning

  (Den här uppsatsen är resultatet av de planer som Uppvidinge kommun och ägarna till Rosdala glasbruk under 2012 hade att satsa på ett i kommunen välbeläget kulturcentrum. Jag fick uppdraget att utforma grunden till en kommande förstudie. Den levererades i oktober 2012 men i början av 2013 meddelade kommunen att de framåtsyftande planerna lagts ner. […]